Friday, May 16, 2008

Dalam Perang

AL-ANFAAL

[8.64] Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi Penolongmu, dan juga pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman.

[8.65] Wahai Nabi, peransangkanlah orang-orang yang beriman itu untuk berperang. Jika ada di antara kamu dua puluh yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan dua ratus orang (dari pihak musuh yang kafir itu); dan jika ada di antara kamu seratus orang, nescaya mereka dapat menewaskan seribu orang dari golongan yang kafir, disebabkan mereka (yang kafir itu) orang-orang yang tidak mengerti.

[8.66] Sekarang Allah telah meringankan daripada kamu (apa yang telah diwajibkan dahulu) kerana Ia mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan; oleh itu jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan dua ratus orang; dan jika ada di antara kamu seribu orang, nescaya mereka dapat menewaskan dua ribu orang dengan izin Allah. Dan (ingatlah) Allah beserta orang-orang yang sabar.
Thursday, May 8, 2008

Cari Apa?


Apa sebenarnya yang kita cari
di tempat yang bernama dunia ini ya? Ada yang kata dunia ini singkat, ada yang kata dunia ini sementara sahaja dan ada yang kata macam macam. Tapi, apa sebenarnya yang kita cari?.

Ada yang mencari harta benda, ada yang mencari Allah, ada yang mencari keredhoan Allah dan macam macam lagi. Tapi, apa sebenarnya yang kita cari?.

Ada juga yang mencari Kekayaan, ada yang mencari Ilmu Hikmat, ada yang mencari kekuatan, kebal dan sebagainya dan ada yang mencari Ilmu Kesaktian. Tapi, apa sebenarnya yang kita cari?.

Soalan dipulangkan kembali kepada tok. Apa sebenarnya yang tok cari?.

KACAU BILAU dibuatnya.